På gång

Rapport från medlemsmöte 24 april

Den 24 april träffades ett antal medlemmar från lokalföreningen och började diskutera erfarenheter från valet 2014, vad vi vill se och driva inför 2018 samt så valde vi en lokal valkommitté som ska driva vidare arbetet, främst utifrån ett antal beslut som medlemsmötet tog.

 

 

Det var:

  • att vår partiförening prioriterar Solberga/Älvsjö centrum, Västertorp och Fruängen i valrörelsen. Att valledningen får i uppgift att anpassa frågor från distriktet och partiet centralt till situationen i dessa områden
  • att ge valledningen uppgiften att valkampanjen tydligt knyts till frågan om nej till vinster i välfärden. Att göra det i ett sammanhållande koncept som avspeglas i upplägget så att de lokala frågorna samlas in under paraplyt nej till vinstjakt i välfärden
  • att vi ska utforma en visuella, pedagogisk kampanj, lokal förankrad, som gärna ska väcka uppmärksamhet och mana diskussion och möten med väljare
  • att dra igång röd lördag efter sommaren
  • att utse en person som ansvarig för insändare
  • att valledningen får i uppdrag att ta kontakt med våra medlemmar för att undersöka vilka aktiviteter vår partiförening behöver göra för att aktivera medlemmarna under valrörelsen och att valledningen får i uppdrag att undersöka vilka föreningar som verkar inom vårt område och vad deras frågor är

Det fanns mycket goda idéer, och det var en positiv stämning på mötet. Vi tar med oss detta då vi nu går vidare mot en kommande valrörelse, vi hade goda valresultat i stora delar av vårt område 2014, men vi har all anledning att tro att vi kan lyckas ännu bättre 2018. Det här samhället behöver mer socialistisk, feministisk politik på en ekologisk grund, och det är bara ett parti som kan leverera det!

Nu fortsätter kampen för ett jämställt och rättvist samhälle!

Kopiera länk