På gång

Rapport från medlemsmöte 15 maj

Medlemsmötet den 15 maj gästades av Nooshi Dadgostar

Nooshi Dadgostar som är inbjuden talare berättar om vänsterns bostadspolitik och leder vår diskussion runt denna. Nooshi är riksdagsledamot för Vänsterpartiet från Stockholms län, sitter i förhandlingsgruppen som diskuterar budget och är även Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson.

Hon berättade om bakgrund och historia vilket till den situation vi har idag med stor bostadsbrist och stora klasskillnader när det gäller boende, t.ex. hur Sverige i början av 1900-talet hade marknadshyror vilket ledde då till bostadsbrist och undermåliga lägenheter och inte var en lösning på något annat än mer pengar till de som redan hade. Efter en tid med stora satsningar inom bostadspolitiken och då bostadsbristen i stort sett byggdes bort, bl.a. genom subventioner till hyresrätter så skedde igen ett paradigmskifte på 90-talet då allt stöd till hyresrätter togs bort.

Synskillnad mellan blocken på om bostaden är en vara som vilken som helst som marknaden ska lösa eller om det handlar om mänskliga rättigheter. Vi anser att det krävs skäliga bostäder som uppfyller vissa normer/standarder, inte bara vara ett tak över huvudet. Borgarna anser att marknaden ska lösa boendet, och att en osynlig hand ska ligga över marknaden och styra det så att marknaden fungerar.
Dock bor de flesta av oss inte i en marknad utan i bostäder.

Marknadshyror har genom tiderna visat sig att de inte fungerar, och rena marknadshyror finns inte i andra länder heller. I många länder finns social housing, vilket undvikits i Sverige. För att undvika största skillnaderna mellan fattiga och rikas boende så måste en viss kontroll finnas över vad som byggs och vilka priser som tas ut.
8 år av borgerlig bostadspolitik har lett till avskaffade investeringsstödet till hyresrätter, utförsäljningar och inte bygga något. Medborgarna omvandlades till konsumenter. 2008 avskaffades fastighetsskatten, det gynnade speciellt dem med stora inkomster och dyra fastigheter. En jämn eller borttagande av fastighetsskatten blir en oerhört orättvis skatt. Alla borgerliga partier vill ta bort samtliga satsningar på bostadsbyggande. De borgerliga har gemensam linje för att införa marknadshyra, tydligt i gemensamma och egna motioner från partierna efter valet, förra mandatperioden var de inte lika tydliga och drev inte den politiken.

Idag finns väldigt stora subventioner till de som äger fastigheter, t.ex. i form av ROT-avdrag, ränteavdrag och avskaffande av fastighetsskatten.

Det diskuterades att det kan finnas ett samband mellan driven politik och att ca 17 % av riksdagsledamöter bor i hyresrätt och övriga i egen ägd bostad. Det gör att de drivs av egna privata vinster när beslut tas och förslag läggs, samt även att många inte har förståelse kvar för behovet av hyresrätterna och deras förhållanden.
I Storstockholm märks väldigt tydligt att de borgerligt styrda kommunerna inte bygger hyresrätter.

Vad gör då (v) och regeringen? I budget finns nu:

  • Största satsningen på 20 år.
  • Investeringsstöd till hyresrätter.
  • Upprustningsstöd.
  • Kommunstöd för att ta fram mark.
  • Stöd till studentbostäder och äldrebostäder.
  • Stöd till marksanering.
  • Stöd för att förbättra utemiljö. Statliga lån för hyresrättsbyggande. Kommuner får sätta större press på byggherrar som håller på mark.
  • Höjer bostadsbidrag och bostadstillägg.

Viktigt att vi bygger stad när vi bygger nytt, marknaden kan inte efteråt lösa plats för att bygga skolor, vårdinrättningar, parker etc.
Stockholm växer varje år med ca 40000 invånare, för halva den ökningen står barn som föds i området borträknat de som dör, ca 40000 flyttar in från resten av landet men lika många flyttar från sthlm till resten av landet, så den andra hälften är invandring från andra länder.
Bostadspolitiken och bristen på hyresrätter hänger väl ihop med de ökade klyftorna i samhället, inkomstspridningen har blivit betydligt större i Sverige under många år. Det går inte att bortse ifrån i sammanhanget.

Det är marknadshyror på andra handsmarknaden, otydlighet vad gäller lag och maxpris, efter nya lagen var tolkningen en men nu har andra tolkningar kommit. Viktigt att få rimliga priser på andra handsmarknaden också, idag i sthlm kan det vara billigare att bo länge på hotell än att hyra i andra hand.
Bostadsfrågan är väldigt het och viktig i sthlm, dock inte lika stor i resten av landet. Ännu oklart om det kommer bli en stor valfråga.

Nooshi tackas varmt för att hon kommit och lett vår diskussion kring bostadspolitik.

Kopiera länk