På gång

Årsmöte 2018 och ny styrelse

På föreningens årsmöte den 15 mars så fastställde årsmötet föreningens verksamhetsplan för 2018 samt valde en ny styrelse. Det lovar gott nu inför valåret 2018 och det finns mycket energi och hopp i föreningen.

Till nya ordföranden valdes Maria Ljuslin och Clara Averbo Norberg, ny kassör är Marlene Karlén och övriga i styrelsen är Jonna Sandin, Jan-Åke Kristofersson och Jonas Santesson. Ytterligare presentation av den nya styrelsen kommer att komma under våren.

Kopiera länk