På gång

Lyckad skogsvandring

Den 4 november ordnade lokalföreningen en väldigt lyckad guidad skogsvandring i Solbergaskogen. Ungefär 40 vuxna och barn deltog i vandringen och lyssnade till vår kunnige guide.

Vi fick höra om skogens äldsta träd (Solbergaskogens eget Old Tjikko) där tandvärk botats, om höghus för mesar, behovet av ökade satsningar för att bevara den biologiska mångfalden, misslyckade grönkompensationer och mycket mer.

Vår vilja att även Solbergaskogen ska bli naturreservat kvarstår och växte ytterligare.


Bild på skogens eget höghus, där hackspetten förberett för mesarna.


I södra delen av skogen från Solberget syns lyftkranarna från byggena vid Kabelverket.

Kopiera länk